Heritage Line – Jasmine Cruise 2N1Đ gồm các phòng  đầy đủ tiện nghi và các yêu cầu nhưng trong trương trình tour