Giá phòng tính theo chương trình của du thuyền 2 khách/ 1 phòng/ đêm