Giá phòng tính theo chương trình Lan Hạ 2 ngày 1 đêm. Giá tính / đêm/ 2 khách