Tour ngắm Hoàng Hôn được Cát Bà Dream tổ chức hàng ngày, đón – tiễn khách tại thị trấn.  Chi tiết tại đây